Lov

Lovište u Negotinskoj Krajini se prostiru na preko 100.000 hektara. Kao najznačajnije, gajene vrste divljači izdvajaju se: običan jelen, srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica. Zastupljena je i druga divljač: divlja plovka i grlica, prepelica, divlji golub, šumska šljuka, vuk, šakal, lisica, divlja mačka, kuna . . .

Lovišta su opremljena visokim čekama, hranilištima, solištima, pojilištima i stazama. O turistima i lovcima brinu vodiči stručne službe koji poseduju i odgovarajuća terenska vozila za obilazak lovišta. Takođe postoje i lovački domovi gde je moguć smeštaj i ishrana lovaca.

Lovište "Negotinska Krajina" kojim gazduje Lovačko udruženje "Hajduk Veljko" Negotin, nalazi se na krajnjem istoku i ima površinu od 96.423 ha, od čega na šume i šumsko zemljiste otpada 32.202 ha, (uglavnom sume hrsta, jasena, bagrema i bukve).

 

Nadmorska visina se kreće od 32 do 546 metara, odnosno zastupljen je ravničarski i brdski deo lovišta.

Klima je umereno kontinentalna, i nalazi se u zoni srednjo-evropske klimatske zone. Prosečna letnja temperatura iznosi 23,2°C.

 

Ovakvo bogatstvo faune i ostale prirodne i ekoloske karakteristike, omogucile su idealne uslove za uzgoj i razvoj svih vrsti lovne divljači.

lov2.jpg

Lovište je lovno tehnicki i lovno uzgojno opremljeno, a poseduje i terenska vozila i profesionalne vodiče (stručna služba sa 10 profesionalaca). Lovište poseduje i lovački dom za smeštaj 6 lovaca sa pansionom.

 

Lovište "Srbijašume" su ograđena lovišta za krupnu divljač, kojima gazduje Javno preduzeće “Srbijašume” Beograd. Obuhvata tri kmpleksa: Lovište “Vratna” i lovište “Alija” prostiru se na po 300 ha, a lovište “Deli Jovan” prostire se na 500 ha. Na ovim područjima uzgaja se jelen-lopatar, muflon, divlja svinja i običan jelen.

©2016 TOON - Turistička organizacija opštine Negotin