Lov

Lovišta u Negotinskoj Krajini nalaze se na krajnjem istoku zemlje. Prostiru se na površini od preko 100.000 hektara. Na šume i šumsko zemljiste otpada 32.200 ha, (uglavnom sume hrasta, jasena, bagrema i bukve), livade 22.800 ha, njive 41.000 ha.

 

 Reljef lovišta se sastoji iz tri zasebne celine: negotinske nizije, brdske visoravni i reljefa planinskog oboda koji sačinjavaju planinski masivi Deli Jovan i Miroč. Nadmorska visina se kreće od 32 do 546 metara.

 

Klima je umereno kontinentalna i nalazi se u zoni srednjo-evropske klimatske zone. Prosečna letnja temperatura iznosi 23,2 C.

 

Sliku o lovištu upotpunjuju i  brojne reke, potoci i kratki vodotoci, kojih u lovištu ima u izobilju. Divljači u lovištu je obezbedjen i prekopotreban mir. Ovakve prirodne i ekoloske karakteristike, kao i bogatstvo flore i faune omogućile su idealne uslove za uzgoj i razvoj svih vrsta lovne divljači.
Lovišta su opremljena lovno-tehničkim i lovno-uzgojnim objektima. U lovištima se nalaze stabilne čeke- osmatračnice, čeke na drvetu,  solišta, pojilišta i uređene staze.
O turistima i lovcima brinu vodiči stručne službe, odgovarajućeg stručnog profila, koji poseduju i odgovarajuća terenska vozila za obilazak lovišta. Takođe, postoje i lovački domovi gde je moguć smeštaj i ishrana lovaca.


Kao najznačajnije gajene vrste divljači izdvajaju se: gorski jelen, jelen lopatar, muflon,  srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica. Zastupljena je i druga divljač: divlja plovka, grlica, prepelica, divlji golub, vuk, šakal, lisica, divlja mačka, kuna..

Lovište  "Negotinska Krajina" kojim gazduje Lovačko udruženje "Hajduk Veljko" iz Negotina zahvata najveći  deo teritorije opštine Negotin. Prostire se na  površini od 96. 423 hektara.

 

Lovačko udruženje "Hajduk Veljko" Negotin, osnovano je 1896. godine i jedno je od najstarijih Lovačkih udruženje u Srbiji. Udruženje ima preko 800 članova i za svoj uspešan rad i gazdovanje dobilo je najviša priznanja za ovu oblast delovanja.

U svom sastavu Lovačko udruženje poseduje modernu industrijsku fazaneriju, kapaciteta 15.000 fazanskih pilića i hladnjaču za skladištenje divljači. U sopstveno lovište, godišnje se ispusti oko 5.000 odraslih fazana. Osim toga Lovačko udruženje godišnje na tržište plasira i oko 5.000 kg. mesa od krupne divljači.

lovni-turizam.jpg
lovni-turizam1.jpgLovišta "Srbijašume"
su ograđena lovišta za krupnu divljač, kojima gazduje Javno preduzeće “Srbijašume” Beograd. Obuhvata tri kmpleksa: Lovište “Vratna” i lovište “Alija” koja se prostiru na po 300 ha, a lovište “Deli Jovan” prostire se na 500 ha. Na ovim područjima uzgaja se jelen-lopatar, muflon, divlja svinja i običan jelen.

 

©2016 TOON - Turistička organizacija opštine Negotin